• *selamat datang di web kami*

  Pages

  Tunjangan Keluarga PNS/KP4


  Tunjangan suami/isteri diberikan kepada PNS yang telah bersuami/beristeri yaitu sebesar 10% dari gaji pokok, dengan ketentuan apabila kedua-duanya berkedudukan sebagai PNS maka tunjangan tersebut hanya diberikan kepada salah satu diantaranya yang mempunyai gaji pokok lebih tinggi.
  Tunjangan anak diberikan kepada PNS yang telah mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri dan nyata-nyata menjadi tanggungan PNS yang bersangkutan yaitu sebesar 2% dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak sebanyak-banyaknya 2 orang anak sudah termasuk anak angkat.
  Untuk persyaratan mendapatkan tunjangan keluarga dan kepentingan control terhadap jumlah keluarga yang masih aktif dan berhak mendapat tunjangan, PNS wajib mengisi surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga dan setiap tahun harus mengisi KP4.

  sumber : Kepegawaian
  Gambar dari sini